KVKK Hakkında Aydınlatma Metni

KVKK Hakkında Aydınlatma Metni

TÜRKİYESMS, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik, teknolojik, altyapısal ve idari tedbirleri almaktadır. Tarafımızca alınacak

KVKK Hakkında Aydınlatma Metni

TÜRKİYESMS GİZLİLİK POLİTİKASI


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

TÜRKİYESMS, "https://www.turiyesms.com.tr/" web adresini kullanmaktadır. Bu websitesi TÜRKİYESMS kurumuna aittir.

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan sonra “Kanun” olarak adlandırılacaktır) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile TÜRKİYESMS (Bundan sonra “TÜRKİYESMS” olarak anılacaktır.) tarafından işlenen ve aşağıda yer verilen kişisel verileriniz hakkında Veri Sorumlusu olarak sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.
TÜRKİYESMS, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik, teknolojik, altyapısal ve idari tedbirleri almaktadır.
 

1. İŞLENEN KİŞİLER VERİLER


Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bunlar kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik ve cihaz bilgileri, şebeke ve trafik bilgileri, kullanım ve davranış bilgileri, konum bilgileri, ödeme, banka ve risk bilgileri ve özel nitelikli veriler olarak kategorilendirilebilir. İşlenen kişisel verileriniz ile verilere ait kategorilerin neleri kapsadığı aşağıda belirtilmiştir.
Kimlik Bilgileri: Ad, soyadı, TCKN, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik seri ve sıra numarası, uyruk, pasaport numarası, anne-baba adı, anne kızlık soyadı, fotoğraf, kimlik örneği.
İletişim Bilgileri: Telefon ve faks numarası, e-posta adresi, adres bilgisi.
Abonelik ve Cihaz Bilgileri: TÜRKİYESMS’e abone olanların abone kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, pazarlama bilgileri, müşteri numaraları, alınan hizmete ve ürüne göre hizmet numaraları, , abonelik kanalı, segment bilgisi, e-fatura bilgisi, mesleği gibi aboneyi tanımlayabilecek kişisel veriler, cihaz kimlik bilgileri, kullanılan cihazın marka ve model bilgisi, cihazın özellikleri, cihaz değişiklik tarihleri, kullandığı modem türü (adsl/vdsl) ve modem değişiklik tarihleri, abonelik türü, tarife ve paket bilgileri, kota ve hız, hat açılış bilgisi, ödeme tipi, fatura ve içeriğinde yer alan bilgiler, finansal ve borç bilgileri, abonelik durumu (iptal, aktif, hat dondurma vb.), otomatik ödeme talimatı, faturasız müşteriler için TL bakiyesi, yükleme sıklığı, yükleme sayısı, grup şirketleri abone olma durumu, SIM kart ve SIM kart değişikliği bilgileri, bayi kodu, xDSL numarası, IMEI numarası, aktivasyon tarihi, mobil ürün cihaz bilgileri.
Şebeke ve Trafik Bilgileri: Haberleşmenin iletimi ve faturalama amacı ile kullanılan trafik verileri, trafik kontrol verileri, IP adresi, CDR trafik bilgileri, IMSI bilgileri.
Kullanım ve Davranış Bilgileri: "https://www.turkiyesms.com.tr/" Başta olmak üzere, online trafik bilgileri, yapılan aramaların / gönderilen veya alınan mesajların / internet dolaşımının tarihi, saati, süresi ve tarafları, TÜRKİYESMS websitesinin ve mobil uygulamalarındaki davranış ve eğilim bilgileri ile çerezler, film / müzik vb. içerik kullanımları, katma değerli servis / ürün / hizmet aboneliklerine ve bunların kullanımına dair bilgiler, limit aşım bilgileri, fatura bilgileri.
Konum Bilgileri: İletişimin gerçekleştiği zamandaki tahmini konum verileri, yurtdışında bulunduğu ülke ve benzeri her türlü lokasyon, yer bilgileri.
Ödeme, Banka ve Risk Bilgileri: Ödeme emrinin verilmesinde veya kullanıcı kimliğinin doğrulanmasında kullanılan şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2/CVC2 kodu gibi kuruluşlar tarafından ihraç edilen ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgileri, kredi notu ve risk statüsü, ödeme bilgileri, şube kodu, hesap numarası şeklindeki banka bilgileri.
Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Biyometrik veriler, parmak izi, engel durumunuzu belirten sağlık bilgileri, vakıf ve dernek üyeliği bilgileri.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI


Kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları ve diğer mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:
• Firmamız hizmetlerinin tesisi, sunulması, devamlılığının sağlanması, alt yapı /hizmet verilebilirlik sorgularının yapılması,
• Abonelik tesisi ve abonelik süresince yapılan diğer işlemler, aboneliğin sona erdirilmesi, faturalama, ücretlendirme, iade ve tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi,
• Müşteri hizmetlerinin sunulması, müşteri şikayet ve taleplerinin karşılanması, bu konuda tüm sözleşme şartlarının yerine getirilmesi,
• Abonelik Sözleşmenizin yanında ilgili mevzuat gereği kimlik örneğinizin ve saklanması gereken diğer bilgilerinizin muhafaza edilmesi, beyan ettiğiniz kimlik bilgilerinizin ve belgelerin doğruluğunun kontrol edilmesi,
• Kredi, gelir güvence ve risk incelemesi, kredi puanlaması, tahsilata yönelik riskin yönetilmesi ve usulsüzlük, suistimal, dolandırıcılık gibi her türlü kötü niyetli kullanımların tespiti ve önlenmesi,
• Şebeke trafiğinin yönetimi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile şebeke iyileştirme ve optimizasyon çalışmalarının yapılması,
• Daha iyi hizmet sunumu için network ve teknolojik ilerlemeler ve iyileştirmeler kapsamında konvansiyonel ve dijital mecralarda ürün, servis ve iş geliştirilmesi,
• Servis sunumu sırasında oluşabilecek arızaların proaktif veya reaktif bir şekilde tespit edilmesi, sorunun kök nedeninin bulunarak çözümlenmesi ve tekrarının önlenmeye çalışılması,
• Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi, müşteri eğilimlerinin araştırılması ile hizmet kalitesinin arttırılması odaklı anket ve analiz çalışmalarının yapılması,
• Müşterilerimize özel teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması; kişiye özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; ödül, çekiliş, yarışma veya benzer bir etkinliğe katılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması,,
• Ürün ve hizmetlere ilişkin kampanya ve tekliflerin müşterilerimizin kullanımına göre hazırlanması, sunulması, tanıtımı, takibi, raporlanması ve kampanya içeriği hakkında bilgilendirme yapılması,
• Müşterilerimizin yeni ürün ve servisler, kampanya ve tarifeler ve diğer yeniliklerden haberdar edilmesi, bilgilendirme ve müşteri geri kazanımı faaliyetleri, satış fırsatlarının oluşturulması,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler tarafından talep edilen bilgi/belgelerin paylaşılması ve ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• İlgili mevzuata uygun olarak acil yardım çağrısı durumlarında konumunuzun tespiti,
• Ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttırılması ile müşterilerin çeşitli fırsatlardan yararlanmasının sağlanması kapsamında farklı sektörlere temas eden marka işbirliklerinin tesisi,
• İş ortaklarımız veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
• Yasal takip ve hukuki süreçlerin yürütülmesi
• Rehberlik Hizmetlerinin sunulabilmesi
 

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI


Kişisel verileriniz, Kanun ve diğer mevzuat kapsamında ve yukarıda izahı yapılan amaçlarla Kanun’un kişisel verilerin yurt içi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak aşağıdaki üçüncü taraflara aktarılabilecektir:
• TÜRKİYESMS ve www.turkiyesms.com.tr nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişilere,
• Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortaklarına,
• Yetki vermiş olduğumuz, şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimiz ve bayilerimize,
• İş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, ödeme ve e-para kuruluşları, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere,
• Hukuki danışmanlarımıza ve diğer hizmet aldığımız danışmanlıklara,
• Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcilerinize,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, acil çağrı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili merciler, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
• Diğer işletmecilere (Tahsilata ilişkin riskin yönetilmesi ve kötü niyetli kullanımların önlenmesi amacıyla elektronik haberleşme hizmetlerine yönelik fatura tutarı ve ödeme bilgileriniz diğer işletmecilerle paylaşılabilmektedir),

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ


Kişisel verileriniz; hizmet, ürün ve faaliyet niteliğine göre değişkenlik göstermekle birlikte yetki vermiş olduğumuz şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimiz, web sitemiz (www.turkiyesms.com.tr) , çağrı merkezimiz ve mobil uygulamalar üzerinden temin edilerek işlenebilmektedir.
Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta, sesli yanıt, kısa mesaj aracılığıyla; fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç ve aşağıda yazılı olan Kanun’un 5., 6. ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede hizmetlerin verilebilmesi amacı ile tamamen veya kısmen ve otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:
• Yukarıda özelleştirdiğimiz kişisel verilerinizi toplamamıza ve bulundurmamıza AÇIK RIZANIZIN bulunması,
• Başta 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu olmak üzere şirketimizin tabi olduğu sair mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
• Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
• Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
• Fiili imkansızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Yukarıdaki kapsama giren kişisel verileriniz dışında özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir:
• Açık rızanızın bulunması,
• Sağlık dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızanız aranmaksızın,
• Sağlığa ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızanız aranmaksızın.
 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ VE BAŞVURU YOLUNUZ


Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi uyarınca veri sorumlusuna başvurarak:
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verileriniz hakkında her türlü taleplerinizi, mahiyetine ve başvuru yönteminize göre “7. Başlıkta gösterilen başvuru kanalları yoluyla” TÜRKİYESMS tarafına ulaştırabilirsiniz. Mevzuat gereği, başvurunun size ait olduğunun tespiti için ilgili evrakı başvuru dilekçenize eklemeniz beklenmektedir.

6. AYDINLATMA METNİNDE YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA


Bu aydınlatma metni TÜRKİYESMS tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. TÜRKİYESMS, bu aydınlatma metninde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. TÜRKİYESMS tarafından yapılacak değişiklikler, metinin www.turkiyesms.com.tr adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Aydınlatma metnindeki değişiklikleri takip edebilmeniz adına internet sitemizi belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz.
Aydınlatma metninden de anlaşılacağı gibi metinde yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları gibi hususlar nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.

7.VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ VE BAŞVURU İLETİŞİM BİLGİLERİ

Neden?

Türkiye SMS

Türkiye SMS

Ayrıcalıklı Bir Dünya

TÜRKİYE SMS ile diğer toplu SMS hizmeti servislerinden farklı olarak bir dizi ayrıcalığa sahip olursun.

Türkiye SMS

7/24 Çözüm Odaklı

TÜRKİYE SMS olarak abone olduğunuz andan itirabaren SMS konusundaki tüm süreçerinde yanınızdayız.

Türkiye SMS

Bizimle Güvende

Kişisel bilgilerin korunması için yasal, teknik ve idari önlemlerin alınması TÜRKİYE SMS’in temel prensibir.

Hakkımızda

Türkiye SMS

2016 yılından bugüne, çözüm ve müşteri odaklı anlayışa sahip olan TÜRKİYE SMS, kişisel veya kurumsal tüm kullanıcılarının istek ve taleplerine uygun toplu SMS hizmeti sunmaktadır.

TÜRKİYE SMS, müşterilerine hızlı, güvenli, teknolojik ve çözüm odaklı SMS hizmeti sunmak üzere kurulmuş bir toplu SMS hizmeti sağlayıcısıdır.

Kurumsal olarak onaylanmış isminiz ile SMS gönderimi yapabilir, markanızın adı ile kullanıcılarınıza hitap edebilirsiniz. Buna ek olarak kullanıcı panelinden müşterilerinizi isimleri ile kaydedebilir, aynı anda binlerce Toplu SMS gönderirken dahi isimleri ile hitap edebilirsiniz.

Türkiye SMS
TR SMS

Türkiye SMS

TÜRKİYE SMS ile diğer toplu SMS hizmeti servislerinden farklı olarak bir dizi ayrıcalığa sahip olursun.

Ayrıcalıklı Bir Dünya

TÜRKİYE SMS ile diğer toplu SMS hizmeti servislerinden farklı olarak bir dizi ayrıcalığa sahip olursun.

7/24 Çözüm Odaklı

TÜRKİYE SMS olarak abone olduğunuz andan itirabaren SMS konusundaki tüm süreçerinde yanınızdayız.

Bizimle Güvende

Kişisel bilgilerin korunması için yasal, teknik ve idari önlemlerin alınması TÜRKİYE SMS’in temel prensibir.